Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι η επέμβαση με την οποία επιτυγχάνεται η αποκατάσταση των αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων της μύτης. Κάθε χρόνο καταγράφονται πάνω από 500.000 επεμβάσεις ρινοπλαστικής παγκοσμίως, ενώ η δημοφιλία της επέμβασης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, πρόκειται για μια απαιτητική χειρουργική διαδικασία που περιλαμβάνει λεπτούς και, πολλές φορές, πολύπλοκους χειρισμούς. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την κατάλληλη εξειδίκευση και την εκτεταμένη εμπειρία του χειρουργού που τη διενεργεί.
Η ρινοπλαστική αποτελεί επέμβαση εκλογής σε περιπτώσεις όπου η μύτη παρουσιάζει είτε ανατομικές δυσμορφίες είτε λειτουργικές βλάβες είτε – στην πλειονότητα των περιπτώσεων – και τα δύο συγχρόνως.
Οι δύο κύριες τεχνικές της ρινοπλαστικής είναι η ανοιχτή και η κλειστή, ενώ η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Είναι σαφές ότι ο εξειδικευμένος ρινοχειρουργός θα πρέπει να διαθέτει άρτια κατάρτιση ώστε να μπορεί να εφαρμόζει άριστα και τις δύο τεχνικές.

Ως το πιο περίοπτο χαρακτηριστικό του προσώπου, η μύτη συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την εξωτερική εμφάνιση. Πρόκειται για μία πολύπλοκη ανατομική δομή η οποία απαρτίζεται από διαφορετικές αισθητικές μονάδες. Αυτός είναι και ο λόγος που, ανεξάρτητα από τη γωνία από την οποία ένα πρόσωπο γίνεται ορατό (ανφάς, προφίλ, ¾, κ.τ.λ.), η μύτη επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη συνολική του εικόνα.

Βασικός στόχος της ρινοπλαστικής είναι η αισθητική αναβάθμιση της μύτης σε συνδυασμό με την επίλυση τυχόν λειτουργικών προβλημάτων. Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι το στραβό ρινικό διάφραγμα, οι ρινικοί πολύποδες, οι υπερτροφικές ρινικές κόγχες, κ.ά.
Έτσι, η συγκεκριμένη επέμβαση έχει διττό χαρακτήρα, καθώς στον ίδιο χειρουργικό χρόνο διορθώνονται τόσο τα αισθητικά όσο και τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης.
Συνεπώς μία επιτυχημένη ρινοπλαστική εξασφαλίζει βελτιωμένη εμφάνιση και ελεύθερη αναπνοή, αλλάζοντας σημαντικά τη ζωή του ασθενούς.

Ποιος είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για μια ρινοπλαστική;

Κατάλληλοι υποψήφιοι για τη ρινοπλαστική είναι όλοι οι άνθρωποι που η εμφάνιση της μύτης τους δεν τους ικανοποιεί και επιθυμούν να τη βελτιώσουν.
Σημαντική προϋπόθεση για να υποβληθεί κάποιος σε ρινοπλαστική είναι ο σκελετός και τα χαρακτηριστικά του προσώπου να έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Ως εκ τούτου, στις γυναίκες η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το 16ο έτος της ηλικίας τους ενώ στους άνδρες μετά τα 18 έτη.

Γενικά, για να κριθεί κάποιος κατάλληλος υποψήφιος για μια ρινοπλαστική είναι σημαντικό να πληροί τα παρακάτω:

 • Διαπιστωμένη παρουσία αισθητικών ή λειτουργικών προβλημάτων της μύτης (ή και των δύο συγχρόνως)
 • Κατάλληλη ηλικία, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξης της μύτης
 • Ρεαλιστικές προσδοκίες
 • Καλή ψυχική υγεία του ενδιαφερόμενου
 • Καλή κατάσταση της γενικής υγείας του ατόμου που πρόκειται να χειρουργηθεί

Η ρινοπλαστική επέμβαση μπορεί άνετα να πραγματοποιηθεί και σε μεγαλύτερους ηλικιακά ανθρώπους χωρίς να υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο.

Ρινοπλαστική: Ποια είναι τα συχνότερα αισθητικά προβλήματα που μπορούν να αποκατασταθούν;

Τα συχνότερα αισθητικά προβλήματα που μπορούν να αποκατασταθούν μέσω της ρινοπλαστικής είναι τα εξής:

 • Καμπούρα της μύτης (ύβος)
  Ο ύβος ή καμπούρα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά αισθητικά προβλήματα της μύτης και μία από τις πιο ορατές δυσμορφίες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του προσώπου. Ο ύβος κατά κανόνα αποτελείται τόσο από οστό όσο και από χόνδρο. Με τη ρινοπλαστική επιτυγχάνεται η αφαίρεση αυτού του πλεονάζοντος οστεοχόνδρινου τμήματος, προσδίδοντας μια πιο «γλυκιά» όψη στο πρόσωπο και μία αρμονία στα χαρακτηριστικά.
 • «Πεσμένη» μύτη
  Σε περίπτωση όπου η γωνία ανάμεσα στη μύτη και το άνω χείλος είναι μικρότερη από 90 μοίρες, τότε η κορυφή της μύτης θεωρείται «πεσμένη». Η ιδανική ρινοχειλική γωνία στις γυναίκες είναι 95 – 110 μοίρες ενώ στους άνδρες 90 – 95 μοίρες. Η «πεσμένη» κορυφή, εκτός από αισθητική παραμόρφωση, μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη ροή του αέρα μέσα από τις ρινικές θαλάμες. 
 • Πλατιά κορυφή (χοντρή ή φαρδιά μύτη)
  Αφορά σε ανατομική δυσμορφία (υπερπλασία) που παρουσιάζεται στους κάτω πλάγιους χόνδρους οι οποίοι συνιστούν την κορυφή της μύτης. Στη δημιουργία της φαρδιάς κορυφής σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η παχιά σύσταση δέρματος του ασθενούς. Κατά τη ρινοπλαστική αφαιρούνται συγκεκριμένα μέρη των χόνδρων ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται συρραφή των θόλων της κορυφής. Στόχος είναι μία πιο λεπτή κορυφή η οποία βρίσκεται σε αρμονία με την υπόλοιπη μύτη και το πρόσωπο συνολικά.
 • Υπερβολική προβολή κορυφής
  Η υπερπροβάλλουσα κορυφή της μύτης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική εικόνα ενός προσώπου. Ο συγκεκριμένος τύπος δυσμορφίας κάνει τη μύτη να φαίνεται μεγάλη και να τραβάει την προσοχή με αποτέλεσμα να μην αφήνει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου να αναδειχτούν. Με την επέμβαση της ρινοπλαστικής το πρόβλημα αποκαθίσταται είτε μειώνοντας το μήκος των χόνδρων της κορυφής είτε, σε κάποιες περιπτώσεις, την πρόσθια ρινική άκανθα (οστό που στηρίζει την κορυφή της μύτης). 
 • Παρέκκλιση μύτης προς μία πλευρά (στραβή μύτη)
  Πρόκειται για αισθητική αλλοίωση που οφείλεται στην παρέκκλιση της μύτης προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά και συνήθως η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει τον ευθειασμό του ρινικού διαφράγματος, καθώς και της οστέινης ρινικής πυραμίδας. Η διαδικασία πραγματοποιείται με οστεοτομίες ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών μοσχευμάτων χόνδρου. 
 • Υποπροβάλλουσα κορυφή (χαμηλή κορυφή της μύτης)
  Όταν η κορυφή της μύτης υπο-προβάλλει, δηλαδή είναι πολύ χαμηλή, τότε δημιουργείται δυσαρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Στην περίπτωση αυτή η ρινοπλαστική στοχεύει στην αναδόμηση της κορυφής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μοσχευμάτων χόνδρου που λαμβάνονται από άλλα τμήματα της μύτης ή και από το πτερύγιο του αυτιού. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται το φυσιολογικό μέγεθος της ρινός και η συνολική φυσιογνωμία του προσώπου.
 • Εφιππιοειδής μύτη (saddle nose) έπειτα από τραυματισμό ή αποτυχημένη ρινοπλαστική
  Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν εκτεταμένες ανατομικές βλάβες στη μύτη, οι οποίες προκαλούν ιδιαίτερα ορατά αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα. Πρόκειται για μία δυσμορφία που δημιουργείται συνήθως έπειτα από τραυματισμό ή αποτυχημένη ρινοπλαστική. Συνδέεται με εκτεταμένη αφαίρεση ή καταστροφή του ρινικού διαφράγματος το οποίο δεν μπορεί πλέον να παρέχει την απαραίτητη στήριξη στο οικοδόμημα της ρινός. Το αποτέλεσμα είναι αυτή να καθιζάνει δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη ρινική αναπνοή. Παράλληλα, εξωτερικά η μύτη αποκτά χαρακτηριστικό σχήμα (μικρό μήκος, χαμηλή ράχη, υποπροβάλλουσα κορυφή, φαρδιά ρουθούνια). Η επέμβαση της ρινοπλαστικής για την αποκατάσταση της συγκεκριμένης δυσμορφίας είναι ιδιαίτερα απαιτητική καθώς κρίνεται απαραίτητη η συνολική ανακατασκευή της μύτης και, συνεπώς, η εφαρμογή αρκετών συνδυαστικών τεχνικών.

Ρινοπλαστική – Διαδικασία επέμβασης & Μετεγχειρητική Πορεία

Πριν την επέμβαση της ρινοπλαστικής πραγματοποιείται διεξοδική προεγχειρητική εκτίμηση η οποία περιλαμβάνει τη λήψη ιατρικού ιστορικού, αιματολογικό και καρδιολογικό έλεγχο καθώς και ακτινογραφία θώρακος. Σε υγιή κατά τα άλλα άτομα οι εξετάσεις γίνονται λίγο πριν την καθορισμένη ώρα του χειρουργείου στο νοσοκομείο.
Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και η διάρκειά της κυμαίνεται από 1.5 έως 4 ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.
Ο ασθενής νοσηλεύεται για τουλάχιστον 6 ώρες μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου. Σε περίπτωση που επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα αυτό είναι απόλυτα εφικτό ενώ συνήθως συστήνεται να διανυκτερεύσει στην κλινική. Την επόμενη μέρα ο χειρουργός θα εκτιμήσει την κατάστασή του και έπειτα θα εγκρίνει την έξοδό του από την κλινική.

Η ρινοπλαστική είναι μία ανώδυνη διαδικασία καθώς προκαλεί μηδενικό μετεγχειρητικό πόνο. Μερικές ώρες μετά την επέμβαση συνήθως παρουσιάζεται ένα ήπιο οίδημα και κάποιες εκχυμώσεις οι οποίες υποχωρούν μέσα στο άμεσο μετεγχειρητικό διάστημα. Ο χειρουργός εφαρμόζει ειδικό μικρό νάρθηκα στη μύτη του ασθενούς το οποίο και αφαιρεί 7 ημέρες μετά την επέμβαση στο χώρο του ιατρείου του. Για το διάστημα μέχρι την αφαίρεση του νάρθηκα συστήνεται ανάπαυση και αποφυγή έντονης σωματικής καταπόνησης. Σε 5 περίπου ημέρες είναι δυνατή η επιστροφή σε εργασία γραφείου. Σε περίπτωση που η δουλειά του ασθενή απαιτεί εντονότερη φυσική δραστηριότητα συστήνεται η επιστροφή μετά από 15-20 ημέρες.

6 εβδομάδες μετά την επέμβαση όλα έχουν επανέλθει απόλυτα στο φυσιολογικό και ο ασθενής είναι ελεύθερος να κάνει τα πάντα (π.χ. να αθληθεί έντονα, να φορέσει γυαλιά κτλ.).

Βασικά σημεία για μία επιτυχημένη ρινοπλαστική

Τα βασικά σημεία για να στεφτεί μία ρινοπλαστική με επιτυχία είναι τα παρακάτω:

 • Η επιλογή του κατάλληλου ρινοχειρουργού η οποία θα πρέπει να γίνει με κριτήρια την εξειδίκευση, την εκπαίδευση, την εμπειρία του και την υψηλή αντίληψη αισθητικής.
 • Η ειλικρινής σχέση ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση. Είναι υποχρέωση του γιατρού να κατανοήσει πλήρως τις επιθυμίες αλλά και τους προβληματισμούς του ασθενούς και να του εξηγήσει εκτενώς τις δυνατότητες και τους τυχόν περιορισμούς της επέμβασης.
 • Οι ρεαλιστικές προσδοκίες από την πλευρά του ασθενή οι οποίες σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη και ανθρώπινη προσέγγιση του χειρουργού θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί απόλυτα και τους δύο.