Περιεδρικό Απόστημα

Το περιεδρικό απόστημα αποτελεί την εκδήλωση μίας φλεγμονής στην ορθοπρωκτική περιοχή, λόγω της απόφραξης κάποιου αδένα. Το αποτέλεσμα της φλεγμονής αυτής είναι να δημιουργηθεί και να συσσωρευθεί πύον.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ύπαρξη της φλεγμονής αυτής αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο του περιεδρικού συριγγίου, το οποίο χρήζει άμεσης θεραπείας. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι λόγοι που δημιουργείται δεν έχουν διευκρινιστεί επακριβώς.

Ποιες είναι οι διακρίσεις του περιεδρικού αποστήματος;

Το περιεδρικό απόστημα διακρίνεται με βάση την τοποθεσία που βρίσκεται σε συνδυασμό με τους ανελκτήρες μύες του πρωκτού και τον σφιγκτηριακό μυικό μηχανισμό. Για αυτό τον λόγο, διακρίνεται σε:

 • Περιεδρικά ή περιπρωκτικά
 • Ευθυϊσχιακά
 • Υποβλεννογόνια
 • Διασφιγκτηριακά
 • Ορθοπυελικά
 • Πεταλοειδή
 • Υπερανελκτήρια

Ποια είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται στην πάθηση;

Τα συχνότερα συμπτώματα που εμφανίζονται στην περίπτωση του περιεδρικού αποστήματος είναι:

 • Το οίδημα
 • Η έντονη ερυθρότητα και ο πόνος στην συγκεκριμένη περιοχή
 • Η εκθετική αύξηση του πόνου κατά την κίνηση ή κατά την διάρκεια της αφόδευσης
 • Ο πυρετός

Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν σε πρόκληση του αποστήματος;

Οι κυριότεροι παράγοντες που έχει αποδειχθεί ότι συσχετίζονται με την ύπαρξη του αποστήματος είναι:

 • Η ύπαρξη λοίμωξης στους θύλακες των τριχών του πρωκτού
 • Η ύπαρξη λοιμώξεων στους ιδρωτοποιούς και σμηγματογόνους αδένες της περιοχής
 • Οι οξείες μικροβιακές φλεγμονές στους πρωκτικούς αδένες, οι οποίοι παράγουν βλέννα προς διευκόλυνση της αφόδευσης και μερικές φορές φράζουν εξαιτίας των κοπράνων
 • Η ύπαρξη ραγάδων και θρομβομένων αιμορροΐδων
 • Η ύπαρξη κάποιου σοβαρού τραυματισμού στην συγκεκριμένη περιοχή

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σύνδεση και με άλλες παθολογικές καταστάσεις , όπως είναι η νόσος του Cronh, η ελκώδης κολίτιδα, η φυματίωση του εντέρου, η ύπαρξη κακοήθειας, εκκολπωματίτιδα, AIDS και πρωκτική επαφή.

Ποια είναι η κλινική εικόνα του ασθενή;

Η κλινική εικόνα του κάθε ασθενή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη θέση που βρίσκονται τα αποστήματα. Όταν τα αποστήματα βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση, τότε ο ασθενή μπορεί να τα αντιληφθεί με τα συμπτώματα του πόνου, κατά το κάθισμα και τη βάδιση. Στις περιπτώσεις που τα αποστήματα βρίσκονται σε υψηλότερη θέση κι είναι πιο βαθιά, τότε ο ασθενής παρουσιάζει ήπιο πόνο, ωστόσο έχει εντονότερα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της αφόδευσης, που συνοδεύονται με κακουχία, πυρετό, ρίγος και δυσουρία.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση των αποστημάτων;

Στην περίπτωση που ο ασθενής αντιληφθεί κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με τον ιατρό του. Ο ιατρός , στην αρχή, θα λάβει το ιστορικό του ασθενή και στη συνέχεια με δαχτυλική ψηλάφηση θα εξετάσει το περιεδρικό απόστημα. Για την καλύτερη και εγκυρότερη διάγνωση, ο ιατρός θα συστήσει την πραγματοποίηση των παρακάτω παρακλινικών εξετάσεων:

 • Ορθοσκόπηση, σιγμοειδοσκόπηση
 • Αιματολογικές εξετάσεις και πιο συγκεκριμένη την εξέταση των λευκών αιμοσφαιρίων, CRP και ΤΚΕ
 • Απεικονιστικές εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα CT, MRI και Ενδοσκοπικό Υπερηχογράφημα

Είναι αλήθεια ότι στα εσωτερικά αποστήματα βοηθάει η δακτυλική εξέταση τους, ωστόσο για τον ακριβή εντοπισμό τους απαιτείται ο απεικονιστικός έλεγχος.

Ποια είναι η θεραπεία των περιεδρικών αποστημάτων;

Τα αποστήματα, κατά κύριο λόγο, αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Ωστόσο, σε πρώτο χρόνο, ο ιατρός μπορεί να συστήσει στον ασθενή τη λήψη αντιβιοτικών έχοντας ως σκοπό τη ελάττωση του αποστήματος.

Γενικότερα, συνίσταται η διάνοιξη με σταυροειδή τομή στο σημείο που βρίσκεται το απόστημα, έτσι ώστε να αποτραπεί η οποιαδήποτε πρώιμη σύγκλιση κι υποτροπή.

Κατά κανόνα, πραγματοποιείται γενική αναισθησία για να γίνει καλύτερη διερεύνηση του τραύματος. Στα υψηλότερα αποστήματα τοποθετείται μία παροχέτευση με σωλήνα, ώστε να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση κι αναγνώριση  του εσωτερικού στομίου. Επιπρόσθετα, το χειρουργικό τραύμα είναι μικρότερο.

 Μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές στο περιερδρικό απόστημα;

Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί άμεση αντιμετώπιση του αποστήματος μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές επιπλοκές μελλοντικά. Καταρχάς, μπορεί να επεκταθεί ταχέως και να εξελιχθεί σε χρόνιο συρίγγιο. Το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να προκαλέσει απώλεια των ιστών της συγκεκριμένης περιοχής λόγω της νέκρωσης, της βλάβης των σφιγκτήρων και της συστηματική σήψης. Γίνεται κατανοητό ότι απειλείται, άμεσα, η ζωή του ατόμου.