Ομφαλοκήλη

Ομφαλοκήλη ονομάζεται μια χαρακτηριστική μορφή κοιλιοκήλης (κήλη στην περιοχή της κοιλιάς), η οποία παρουσιάζεται ως μία προεξοχή στην περιοχή του ομφαλού ή πέριξ αυτού (παραομφαλοκήλη). Οι ομφαλοκήλες αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος στους ενήλικες και αντίθεση με άλλες μορφές, εμφανίζεται με διπλάσια συχνότητα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Τέλος, συχνό φαινόμενο αποτελεί η ύπαρξη ομφαλοκήλης σε παιδιά και νεογνά (συγγενής ομφαλοκήλη), η οποία συνήθως υποχωρεί εντός των πρώτων μηνών ζωής.

Τι είναι η ομφαλοκήλη;

Ο ομφαλός αποτελεί στην ουσία την πρώτη ουλή που θα εμφανίζει ο άνθρωπος, τη στιγμή της γέννησής του. Πρόκειται για την περιοχή από την οποία περνούν τα τροφοφόρα αγγεία του ομφάλιου λώρου κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής. Μετά τη γέννηση και την κοπή του ομφάλιου λώρου, ο ομφαλικός δακτύλιος προοδευτικά συγκλείεται. Παρόλα αυτά ο ομφαλός παραμένει ένα ευένδοτο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος, επομένως καθίσταται επιρρεπής στη δημιουργία κηλών.

Η παχυσαρκία και οι πολλαπλές εγκυμοσύνες αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν την ενδοκοιλιακή πίεση, γεγονός που σε συνδυασμό με την εκ φύσεως αδυναμία του κοιλιακού τοιχώματος στην περιοχή του ομφαλού, μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση ενός χάσματος. Διαμέσου του ομφαλικού χάσματος, κάποιο τμήμα του εντέρου ή ενδοκοιλιακού λίπους διαπερνά το κοιλιακό τοίχωμα και προβάλλει κάτω από το δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η ομφαλοκήλη στους ενήλικες.

Επιβαρυντικοί παράγοντες για την εμφάνιση ομφαλοκήλης

Κάθε κατάσταση που αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση συντελεί δυνητικά στην εμφάνιση της ομφαλοκήλης:

 • Παχυσαρκία
 • Πολλαπλές εγκυμοσύνες
 • Έντονη σωματική άσκηση
 • Παρουσία ελεύθερου υγρού στην κοιλιά (ασκίτης)
 • Παλαιότερη επέμβαση στην κοιλιά
 • Κληρονομική αδυναμία του συνδετικού ιστού
 • Απότομη απώλεια βάρους
 • Παρουσία ενδοκοιλιακού όγκου

Συμπτώματα ομφαλοκήλης

Η ομφαλοκήλη συνήθως δεν προκαλεί πόνο και ως εκ τούτου δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή. Το εξόγκωμα που εμφανίζεται στην περιοχή  (συχνά όταν ο ασθενής βρίσκεται σε όρθια θέση και εξαφανίζεται όταν ξαπλώνει) αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Σοβαρές μορφές ομφαλοκήλης μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα όπως διαταραχές στην πέψη, εντερικές διαταραχές, αίσθημα βάρους ή δυσφορία στο στομάχι μαζί με διάχυτο κοιλιακό άλγος.
Η παρουσία των παραπάνω συμπτωμάτων πρέπει να οδηγήσει τον ασθενή σε άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα περίσφιξης της κήλης του.

Περίσφιξη ομφαλοκήλης

Η ομφαλοκήλη, όπως και κάθε κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, πρέπει να αντιμετωπίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της διάγνωσής της. Ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας κήλης, ακόμη κι αν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ασυμπτωματική, υπάρχει πάντα η πιθανότητα περίσφιξης του περιεχομένου της.

Κατά την περίσφιξη της ομφαλοκήλης διαταράσσεται ή διακόπτεται πλήρως η αιμάτωση του εγκλωβισμένου σπλάχνου, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα ισχαιμίας και νέκρωσης αυτού. Η περίσφιξη μίας κήλης είναι σοβαρή κατάσταση, η οποία χρήζει επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης.

Αντιμετώπιση ομφαλοκήλης

Εξαιτίας του ασυμπτωματικού χαρακτήρα της ομφαλοκήλης επικρατεί η λανθασμένη εντύπωση πως η αντιμετώπισή της μπορεί να αναβληθεί έως να εμφανιστούν ενοχλήσεις. Πρόκειται για μία άποψη που εκτός από λανθασμένη είναι και επικίνδυνη, δεδομένου ότι η  πιθανότητα περίσφιξης είναι παρούσα από την αρχή της εμφάνισης της κήλης και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε μπορεί να συμβεί. Επιπροσθέτως, η χειρουργική αντιμετώπιση μιας περισφιγμένης ομφαλοκήλης περιπλέκει τη χειρουργική διαδικασία αποκατάστασης, αυξάνοντας τους κινδύνους για τον ασθενή.

Η χειρουργική θεραπεία της ομφαλοκήλης συνίσταται στην ανάταξη του περιεχομένου της κήλης, τη σύγκλειση του χάσματός της και την ενίσχυση με την τοποθέτηση πλέγματος. Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας προσφέρουν τη βέλτιστη και ασφαλέστερη αντιμετώπιση με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία για τον ασθενή. Η λαπαροσκοπική και η ρομποτική προσέγγιση αποτελούν τις πιο σύγχρονες και ενδεδειγμένες επιλογές για την οριστική αντιμετώπιση μεγάλων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, με πολυάριθμα πλεονεκτήματα.

Λαπαροσκοπική μέθοδος αντιμετώπισης της ομφαλοκήλης

Η λαπαροσκοπική προσέγγιση αποτελεί standard of care πλέον σε μεγάλες ομφαλοκήλες. Μέσω μικρών τομών (συνήθως τριών), εισάγονται στον ασθενή ένα μακρύ λεπτό όργανο, το οποίο φέρει μία κάμερα υψηλής ευκρίνειας (λαπαροσκόπιο) και τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο χειρουργός έχοντας εικόνα της κήλης εσωτερικά του ασθενούς, αποκαθιστά το πρόβλημα, αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας ταυτόχρονα και άλλες συνυπάρχουσες μικρές κήλες που δεν είχαν αναγνωριστεί προεγχειρητικά.

Πάντα, απαιτείται η σύγκλειση του κηλικού χάσματος με ειδικές ραφές και ακολούθως η ενίσχυση του σημείου με ένα ειδικό πλέγμα, συγκεκριμένου μεγέθους, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της αποκατάστασης και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μελλοντικής υποτροπής.

Ρομποτική μέθοδος αντιμετώπισης της ομφαλοκήλης

 

Η Ρομποτική Χειρουργική τεχνική στην αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης θεωρείται η πιο σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Η κύρια διαφορά στη διαδικασία της ρομποτικής επέμβασης έναντι της λαπαροσκοπικής μεθόδου, είναι το γεγονός πως τα χειρουργικά εργαλεία τοποθετούνται στους βραχίονες ενός εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος, το οποίο χειρίζεται απομακρυσμένα ο χειρουργός μέσω μίας ρομποτικής κονσόλας. Η ρομποτική προσπέλαση ωστόσο, συνοδεύεται από πλήθος άλλων δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων έναντι των υπολοίπων χειρουργικών μεθόδων:

 • Διασφαλίζεται η απόλυτη σταθερότητα των χειρουργικών χειρισμών, καθώς οι ρομποτικοί βραχίονες απορροφούν το φυσιολογικό τρόμο του ανθρώπινου χεριού
 • Προσφέρεται η δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης του χειρουργικού πεδίου και η χρήση ανοσοφθορίζουσας όρασης, ώστε ο χειρουργός να είναι σε θέση να αναγνωρίσει όλες τις εσωτερικές δομές του ασθενούς
 • Οι αρθρωτοί βραχίονες εκτελούν τις χειρουργικές εντολές με ακρίβεια χιλιοστού
 • Μειώνεται σε μεγάλο βαθμό το τραύμα των πέριξ ιστών, ως εκ τούτου και ο μετεγχειρητικός πόνος
 • Παρέχεται η δυνατότητα αναδόμησης του κοιλιακού τοιχώματος με ανακατασκευή των μυϊκών διαμερισμάτων (Component Separation Technique). Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η χρήση μεγαλύτερου πλέγματος χωρίς επαφή με τα ενδοκοιλιακά σπλάχνα, άρα ισχυρότερη αποκατάσταση της κήλης
 • Παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης πλαστικής διόρθωσης της διάστασης των ορθών κοιλιακών μυών που συχνά συνοδεύει τις ομφαλοκήλες, ιδίως σε νέες, πολύτοκες γυναίκες
 • Υπάρχει η δυνατότητα ανάστροφης όρασης (upside down vision), γεγονός που επιτρέπει στο χειρουργό την εκ των έσω ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος
 • Ο Χειρουργός μπορεί να χειρουργεί εντός του κοιλιακού τοιχώματος (TEP & eTEP), χωρίς τα εργαλεία του να έρχονται σε επαφή με τις ευαίσθητες ενδοκοιλιακές δομές.
 • Επιταχύνεται η μετεγχειρητική αποκατάσταση

Ο κατάλληλος Ιατρός

Η χειρουργική κηλών αποτελεί ξεχωριστή υποειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής. Σιγουρευτείτε πως ο Χειρουργός που επιλέγετε για την αντιμετώπιση της κήλης σας κατέχει ιδιαίτερη εκπαίδευση, αποδεδειγμένη εμπειρία και μακρόχρονη ενασχόληση με το συγκεκριμένο πεδίο.

Επιπροσθέτως δε διαθέτουν όλοι οι χειρουργοί πιστοποίηση για την εκτέλεση ρομποτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Αναζητήστε κάποιον Χειρουργό, ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάστασή σας και θα προτείνει την καταλληλότερη τεχνική που ανταποκρίνεται στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες.