Κύστη Κόκκυγος

Η Κύστη Κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία χρόνια φλεγμονή που παρουσιάζεται στην περιοχή του κόκκυγα. Είναι δηλαδή στην ουρά ανάμεσα στους γλουτούς. Πρόκειται για μία πολύ συχνή πάθηση, η οποία οφείλεται συνήθως στην διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα. Ο οργανισμός τις αναγνωρίζει ως ξένο σώμα και δημιουργεί ένα κυστικό περίβλημα γύρω από αυτές για να τις απομονώσει. Αυτό έχει σαν συνέπεια την δημιουργία της κύστης.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η κύστη κόκκυγος μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, όμως συνήθως παρουσιάζεται σε εφήβους ηλικίας 15-30 ετών. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:

 • Το άρρεν φύλο. Η συχνότητα εμφάνισής της στους άντρες είναι τριπλάσια σε σχέση με τις γυναίκες.
 • Η έντονη τριχοφυΐα στην περιοχή του κόκκυγα.
 • Η παχυσαρκία.
 • Η καθιστική ζωή.
 • Η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Ποια είναι τα συμπτώματα της πάθησης

Τα συμπτώματα που παρουσιάζει μία κύστη κόκκυγος εξαρτώνται κυρίως από τη φάση στην οποία βρίσκεται το πρόβλημα. Υπάρχουν κυρίως δύο φάσεις:

 • Η χρόνια φάση, όπου υπάρχει μία κύστη που συχνά συνδέεται με το δέρμα της περιοχής του κόκκυγα μέσω ενός ή περισσότερων πόρων που ονομάζονται συρίγγια. Σε αυτή τη φάση συνήθως υπάρχουν μία μικρή διόγκωση στην ουρά, εκροή πυώδους υγρού από τα συρίγγια και ήπια ενόχληση στην περιοχή του κόκκυγα.
 • Στην οξεία φάση, αναπτύσσεται φλεγμονή της κύστης με αποτέλεσμα να σχηματιστεί απόστημα στον κόκκυγα, δηλαδή μία κοιλότητα που είναι γεμάτη με πύον. Τα συμπτώματα σε αυτή την περίπτωση είναι έντονα και περιλαμβάνουν ισχυρό πόνο, πρήξιμο και ερυθρότητα. Πιο σπάνια μπορεί να συνυπάρχουν και συστηματικές αντιδράσεις όπως δέκατα, ρίγος, καταβολή, ναυτία ή πυρετός.

Διάγνωση της κύστης κόκκυγα

Η διάγνωση της συγκεκριμένης πάθησης πρέπει να γίνεται από γενικό χειρουργό ή πρωκτολόγο και συνήθως είναι αρκετή η κλινική εξέταση της περιοχής για να επιτευχθεί η διάγνωση. Σπάνια μπορεί να είναι αναγκαία η διενέργεια υπερηχογραφήματος ή μαγνητικής τομογραφίας, για να αποκλειστούν άλλες παθήσεις που μπορεί να έχουν παρόμοια συμπτωματολογία με την κύστη κόκκυγος. Οι πιο συχνές από αυτές είναι το περιεδρικό συρίγγιο, η κοκκυγοδυνία και η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα του κόκκυγα και των γλουτών.

Θεραπεία της κύστης κόκκυγος

Η θεραπεία της κύστης κόκκυγος εξαρτάται από τη φάση στην οποία βρίσκεται η κύστη (οξεία ή χρόνια).

Όταν υπάρχει απόστημα (οξεία φάση), η θεραπεία συνίσταται στην άμεση διάνοιξη του αποστήματος και την παροχέτευση του πύου. Αυτή η επέμβαση μπορεί να γίνει με νυστέρι ή με χειρουργικό Laser και προσφέρει άμεση ανακούφιση του ασθενούς καθώς οδηγεί σε αποσυμφόρηση του αποστήματος και εκτόνωση της φλεγμονής.

Η αντιμετώπιση της χρόνιας φάσης της κύστης κόκκυγος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως:

 • Την κατάταξη της κύστης σύμφωνα με διάφορα συστήματα ταξινόμησης
 • Το μέγεθος και η μορφολογία της κύστης
 • Ο αριθμός και το μέγεθος των πιθανών συριγγίων
 • Η εμπειρία και η εκπαίδευση του χειρουργού σε διάφορες τεχνικές

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος και κατατάσσονται σε τεχνικές αφαίρεσης και τεχνικές καυτηριασμού.

Τεχνικές αφαίρεσης Κύστης Κόκκυγος

Οι τεχνικές αφαίρεσης προϋποθέτουν ότι εκτελείται πλήρης αφαίρεση του συνόλου της κύστης και των συριγγίων που υπάρχουν με σκοπό την ίαση του ασθενούς και την απαλλαγή του από το πρόβλημα. Η διατομή των ιστών μπορεί να γίνει είτε με νυστέρι (κλασική μέθοδος), είτε με διάφορες άλλες μορφές ενέργειας όπως η ηλεκτροδιαθερμία, το χειρουργικό Laser διοξειδίου του άνθρακα (Laser CO2), οι ραδιοσυχνότητες κλπ. Όσον αφορά στη διαχείριση του τραύματος που προκύπτει από την αφαίρεση της κύστης και των συριγγίων υπάρχουν οι εξής επιλογές:

 • Ανοικτή τεχνική. Το τραύμα παραμένει ανοικτό και επουλώνεται κατά δεύτερο σκοπό, όπως αναφέρεται. Δηλαδή επουλώνεται μέσω ανάπτυξης νέου ιστού από τον ίδιο τον οργανισμό σε χρονικό διάστημα συνήθως 2-3 μηνών. Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα απαιτούνται καθημερινές αλλαγές του τραύματος, έτσι ώστε να παραμένει καθαρό.
 • Κλειστή τεχνική. Σε αυτή την τεχνική τοποθετούνται ράμματα και το τραύμα συγκλείεται πλήρως.
 • Ημίκλειστη τεχνική. Και εδώ τοποθετούνται ράμματα, αλλά η σύγκλειση είναι μερική, με σκοπό τη μείωση του χρόνου αποκατάστασης του τραύματος.
 • Υπάρχουν και διάφορες άλλες τεχνικές σύγκλεισης του χειρουργικού τραύματος, οι περισσότερες από τις οποίες περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση κρημνών, δηλαδή τη μετάθεση τμημάτων του δέρματος από γειτονικά σημεία για να επιτευχθεί η σύγκλειση του τραύματος. Οι πιο συχνές από αυτές είναι η μέθοδος Καρυδάκη, η επέμβαση Bascom, ο κρημνός Limberg, ο διπλός προωθητικός κρημνός, η πλαστική Z, η πλαστική Y-V κλπ.

Τεχνικές καυτηριασμού Κύστης Κόκκυγος

Οι τεχνικές καυτηριασμού εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στη χειρουργική της κύστης κόκκυγος και σκοπό έχουν την εξάχνωση της κύστης με κάποια μορφή ενέργειας όπως το διοδικό Laser, η ηλεκτροκαυτηρίαση και οι ραδιοσυχνότητες (radiofrequencies – RF) κλπ χωρίς την αφαίρεση ιστού. Οι συνηθέστερες τεχνικές καυτηριασμού που έχουν περιγραφεί είναι οι εξής:

 • Μέθοδος FiLaC® (Fistula Laser Closure): Στη μέθοδο FiLaC γίνεται χαρτογράφηση της κύστης και των συριγγίων της με ειδικά εργαλεία και στη συνέχεια αφαιρούνται όλες οι τρίχες και γίνεται απόξεση του επιθηλίου της κύστης και των συριγγίων. Τελευταίο στάδιο της επέμβασης είναι ο ενδοσκοπικός καυτηριασμός της κύστης και των συριγγίων με τη χρήση διοδικού Laser 1470nm και ειδικής οπτικής ίνας κυκλοτερούς εκπομπής (360ο).
 • Μέθοδος EPSiT (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment): Σε αυτή την τεχνική εισάγεται ενδοσκόπιο εντός της κύστης κόκκυγος και γίνεται απεικόνιση της κύστης και των συριγγίων σε οθόνη. Και πάλι χαρτογραφείται η πάθηση, αφαιρούνται οι τρίχες και καυτηριάζονται τα επιθήλια.

Οι τεχνικές καυτηριασμού παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις τεχνικές αφαίρεσης καθώς:

 • Δεν δημιουργούν μεγάλα τραύματα στον ασθενή. Αντιθέτως τα τραύματα είναι πολύ μικρά και επουλώνονται ταχύτερα.
 • Προκαλούν ελάχιστη απώλεια αίματος
 • Προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης επιστροφής στην καθημερινότητα και στην εργασία
 • Δεν απαιτούν καθημερινές επώδυνες αλλαγές τραύματος
 • Επιτρέπεται το μπάνιο την επόμενη ημέρα της επέμβασης

Έχω κύστη κόκκυγος: Πρέπει υποχρεωτικά να κάνω επέμβαση;

Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλυφθεί κάποιο φάρμακο που να εξαφανίζει την κύστη κόκκυγος. Κατά συνέπεια, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα η χειρουργική επέμβαση είναι μονόδρομος.

Τι κόστος έχει μία επέμβαση για κύστη κόκκυγος;

Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε γενικές γραμμές οι τεχνικές καυτηριασμού είναι πιο ακριβές από τις τεχνικές αφαίρεσης καθώς για την εκτέλεσή τους είναι αναγκαία η χρήση ειδικών αναλώσιμων υλικών μίας χρήσης τα οποία έχουν αρκετά μεγάλο κόστος.

Ποιο γιατρό να επιλέξω για την κύστη κόκκυγος;

Ο κατάλληλος γιατρός για τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγος είναι ο χειρουργός ή ο πρωκτολόγος.

Βρείτε γιατρούς για Κύστη Κοκκυγος

Η επιλογή του κατάλληλου γιατρού θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως η αποδεδειγμένη εξειδίκευση του ιατρού στο συγκεκριμένο πρόβλημα, η εκπαίδευσή του σε περισσότερες από μία τεχνικές καθώς και η εμπειρία του, δηλαδή ο αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που έχει εκτελέσει.