×

Παππάς Παναγιώτης

Γενικός Χειρουργός

Τομείς Εξειδίκευσης

Ιατρείο Αθήνας

Ιατρείο Βιοκλινικής Αθηνών

Reviews

Αναλυτικό Βιογραφικό

2015 - παρόν Επιμελητής Χειρουργικής στη Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε.
2015 - παρόν Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου UCL , London, United Kingdom
2015 - παρόν Επιστημονικός συνεργάτης Barnet Hospital, London , United Kingdom
2015 - παρόν Επιστημονικός συνεργάτης Royal Free Hospital, NHS Foundation Trust, London , United Kingdo
2015            Locum Senior Clinical Fellow in Breast & General Surgery , West Middlesex University Hospital , London , United Kingdom
2013 - 2014   Senior Clinical Fellow in Breast Oncoplastic & Reconstructive Surgery Royal Free Hospital, NHS Foundation Trust, London, United Kingdom
2013            Clinical Fellow in Breast Surgery, St Bart's Hospital, NHS Foundation Trust, London, United Kingdom
2012 - 2013   Clinical Fellow in Breast Surgery, Royal Marsden Hospital , Sutton , NHS Foundation Trust. London .United Kingdom
2012            Απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master’s Degree)-MSc Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
2011 - 2012   Επιστημονικός συνεργάτης στην Α´Χειρουργική Κλινική του ΓΝΑ Λαϊκό
2011            Τίτλος Ειδικότητας στη Γενική Χειρουργική
2010            Εκπαίδευση στο Τμήμα Γενικής Χειρουργικής & Μεταμοσχεύσεων, University Hospital Of Heidelberg, Germany. (Prof. Dr. M. W. Buchler.)
2006 - 2011   Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής στην Ά Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινικη του Γ.Ν.Α Λαϊκό
2004 - 2005   Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικό) στο ΓΝ Λαμίας και στο Κ.Y Μακρακώμης
2002 - 2003   Εκπλήρωση Στρατιωτικής Θητείας
2001            Πτυχίο Ιατρικής Charles University Prague

Γλώσσες

Αγγλικά

Μέλος Συλλόγων

• GMC( General Medical Council)
• Association of Breast Surgery( ABS)
• Hellenic Surgical Society
• Hellenic Trauma Society
• Hellenic College of Surgeons
• ESSO
• ROYAL COLLEGE OF SURGEONS -LONDON- ENGLAND
• ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS - LONDON- ENGLAND

Συνέδρια / Σεμινάρια

• Musculoskeletal Diseases in 1st Health Degree : 29/5/2005.
• Intensive Care & Emergency Medicine”Trauma”: 25-26/11/2005.
• Anaesthesia in Ortopedic Surgery: 2-3/12/2005.
• 25th Greek Surgical Congress & International Surgical Forum: 22-26/11/2006.
• 2nd Panhellenic Congress & International Forum by Greek College of Surgeons: 26-28/4/2007.
• 3rd Panhellenic Congress of Greek Association of Alimentary Surgery: 4-6/4/2008.
• 3rd Panhellenic Congress & International Forum of Greek College of Surgeons: 17-19/4/2008.
• Multimodality Approach to the Detection and Diagnosis of Occult Breast Cancer –Course:6-9/8/2008 (Nice-France).
• Hands on Training Workshops in Laparoscopic Surgery of Morbid Obesity: 19/5/2009.
• 9th Panhellenic Congress of Laparoendoscopic Surgery & International Forum; 21-23/5/2009.
• International Breast Ultrasound Course (IBUS):27-29/5/2009.
• 4th Symposium of Breast Imaging Workshops: 12-13/6/2009.
• 32nd Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium: 9-13/12/2009.
• 7th Scientific Meeting of Advanced Laparoscopic Surgery (oral presentation for Robotic Nissen Fundoplication): 6-8/11/2009.
• 32nd Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium: 9-13/12/2009.
• 4th Panhellenic Congress of Greek College of Surgeons:16-17/4/2010.
• 34th Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium: 6-10/12/2011
• The Fifth Annual Royal Marsden Breast Cancer Meeting : 14/09/2012
• St George’s Oncoplastic Breast SurgerySeminar : 01/03/2013
• ABS Conference & AGM - 21&22 May2013
• Royal College of Surgeons: Specialty Skills in Breast Surgery: Principles in Breast Reconstruction (Level 2) (7-8 May 2014)
• ESSO Advanced Course on Oncoplastic Breast Surgery : 12-14 June 2014- Budapest (HU)
• International Training Course on TARGeted Intraoperative RadioTherapy (TARGIT) : 10-11 July 2014 (Royal Free Hospital- London)
• London Cancer. Breast Cancer Education Event : 10 Nov 2014 Royal College of Physicians- London

Παππάς Παναγιώτης

Γενικός Χειρουργός

Αξιολογήσεις

0 Αξιολογήσεις

Κλείστε Ραντεβού

Επιλέξτε Ιατρείο