Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την επιλογή μιας γυναίκας να καταψύξει τα ωάρια της ή αλλιώς να τα κρυοσυντηρήσει.

Ασφαλώς τη δυνατότητα αυτή πλέον μας τη δίνει η επιστήμη σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Αποτελεί πλέον κοινωνικό φαινόμενο, ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, οι γυναίκες λόγω κυρίως επαγγελματικής καριέρας να προσπαθούν να δημιουργήσουν την οικογένεια τους σε προχωρημένη ηλικία.

Επομένως η σκέψη για αυτήν την επιλογή έχει γίνει πιο έντονη τα τελευταία χρόνια προκειμένου η γυναίκα να ολοκληρώσει την οικογένεια της. Η ηλικία ως γνωστό αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της γυναικείας υπογονιμότητας, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της γυναίκας τόσο μειώνεται η ωοθηκική επάρκεια, η ποιότητα και η ποσότητα των ωαρίων.

Με την κατάψυξη ωαρίων ουσιαστικά σταματάει το βιολογικό ρολόι των ωαρίων τη στιγμή της λήψης αυτών.

Ποιες γυναίκες είναι υποψήφιες?

  • Γυναίκες οι οποίες δεν έχουν στον άμεσο οικογενειακό προγραμματισμό τους τη δημιουργία οικογένειας και η ηλικία τους κοντεύει τα 35 έτη.
  • Γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας.
  • Γυναίκες οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, λόγω διαγνωσμένης κακοήθειας. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι γυναίκες αυτές ότι έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους πριν ξεκινήσουν κάποια μορφή θεραπείας.

Ποια είναι  η διαδικασία?

Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων είναι σχετικά απλή. Προαπαιτείται βέβαια μία συμβολαιογραφική πράξη. Έπειτα ο ιατρός με βάση το ατομικό ιστορικό της γυναίκας και την κατάσταση των ωοθηκών της, επιλέγει το κατάλληλο φαρμακευτικό πρωτόκολλο λίγων ημερών για τη διέγερση των ωοθηκών, προκειμένου να γίνει  η ωοληψία. Κατά τη διάρκεια της διέγερσης συνήθως χρειάζονται 2-3 υπερηχογραφικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση. Μετά την ωοληψία τα ωάρια συντηρούνται με την μέθοδο της υαλοποίησης. Η υαλοποίηση είναι μία σχετικά καινούρια μέθοδος που έχει την ιδιότητα να διατηρεί τα ωάρια σε καλή κατάσταση, ακόμα και μετά την απόψυξή τους. Η μέθοδος της υαλοποίησης βελτίωσε δραματικά τα ποσοστά επιτυχίας.  Έτσι τα ωάρια διατηρούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-196ο C) και μπορούν να παραμείνουν εκεί για πολλά χρόνια. Όταν η γυναίκα τα χρειαστεί, πραγματοποιείται απόψυξη των ωαρίων τα οποία είναι σε πολύ καλή ποιότητα και αντιστοιχούν σε γυναίκα μικρότερης ηλικίας (ηλικία τη στιγμή της λήψης).

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τα χρόνια που μπορούν να διατηρηθούν τα ωάρια, απλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αν η γυναίκα το επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση των 50 χρόνων της, με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Η μέθοδος της κρυοσυντήρησης των ωαρίων είναι μία ασφαλής μέθοδος, η οποία έχει δώσει ήδη πολλά υγιή μωρά παγκοσμίως.