Αυξητική γλουτών

Τι είναι η αυξητική γλουτών και με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει;

Η αυξητική γλουτών είναι μια μέθοδος της πλαστικής χειρουργικής κατά την οποία ο ειδικός γιατρός (πλαστικός) αυξάνει τον όγκο των γλουτών ενός ατόμου στο επιθυμητό μέγεθος ή βελτιώνει το σχήμα σε περίπτωση χαλάρωσης.  Ανάλογα με το υλικό που προστίθεται για την αύξηση του όγκου, διακρίνονται και οι παρακάτω τεχνικές:

  • Μεταμόσχευση λίπους από άλλο σημείο του σώματος
  • Ενθέματα σιλικόνης
  • Ενέσιμο εμφύτευμα Υαλουρονικού οξέος

 

Αυξητική γλουτών με μεταμόσχευση λίπους

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ανθρώπους που έχουν επαρκή ποσότητα λίπους που θα μπορέσει να μεταμοσχευθεί στην περιοχή των γλουτών, καθώς μεταμοσχεύεται διπλάσια ή και τριπλάσια ποσότητα από την επιθυμητή γιατί ένα μεγάλο μέρος της αναρροφάται. Συνεπώς, δεν είναι τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί σε λιποβαρείς ανθρώπους.

Στόχος της μεταμόσχευσης είναι η αύξηση του μεγέθους σε μικρό γλουτό, διόρθωση του σχήματος, της χαλάρωσης και πτώσης του γλουτού.

Η όλη διαδικασία γίνεται με γενική νάρκωση του ατόμου καθώς χρειάζεται αρκετός χρόνος  για τη λήψη και μεταμόσχευση του λίπους. Ο χειρουργός ξεκινάει με λιποαναρρόφηση στις δότριες περιοχές, στη συνέχεια φυγοκεντρείται το λίπος με στόχο τη απομόνωση και συλλογή μεγάλου αριθμού λιποκυττάρων και στο τέλος μεταμοσχεύονται τα λιποκύτταρα μέσα στους γλουτούς που αποτελούν τη λήπτρια περιοχή.

Η μεταμόσχευση του λίπους για την αυξητική γλουτών είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται συνήθως σε μια χειρουργική επέμβαση και πολύ σπάνια θα χρειαστεί και επαναληπτική επέμβαση.

Παράλληλα με την αύξηση του όγκου των γλουτών, γίνεται και η βελτίωση του σχήματος καθώς η μεταμόσχευση του λίπους γίνεται σε επιλεγμένα σημεία στο γλουτό και τοποθετείται παράλληλα ειδική ταινία που μετατοπίζει το γλουτό προς τα πάνω και πίσω στη καταλληλότερη θέση.

Η επιστροφή στο σπίτι είναι άμεση και ο ασθενής θα πρέπει να φοράει για 15-30 μέρες ένα ειδικό κορσέ. Η ταινία απομακρύνεται στις 4 περίπου μέρες.

Η χειρουργική αυτή επέμβαση πραγματοποιείται από έμπειρους, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους πλαστικούς χειρούργους γιατί υπάρχει κίνδυνους τραυματισμού μεγάλων αγγείων και νεύρων της περιοχής αν δεν γίνουν οι κατάλληλοι λεπτοί και ασφαλείς χειρισμοί.

 

Αυξητική γλουτών με ενθέματα σιλικόνης

Η επιλογή του θεραπευτικού σχήματος γίνεται από κοινού με τον υπεύθυνο πλαστικό χειρουργό και το ενδιαφερόμενο άτομο με βάση τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του ατόμου καθώς και τους αισθητικούς του στόχους.

Με μια τομή στο ύψος του κόκκυγα, ο πλαστικός χειρουργός δημιουργεί μια θήκη σε κάθε γλουτό που θα τοποθετείται το ένθεμα κατάλληλου τύπου και μεγέθους.  Η επέμβαση διαρκεί 1,5 με 2 ώρες και η επιστροφή στο σπίτι γίνεται την ίδια ή την επόμενη μέρα.

 

Αυξητική γλουτών με ενέσιμο εμφύτευμα Υαλουρονικού οξέος

Πρόκειται για μια μη επεμβατική μέθοδο που πραγματοποιείται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία δηλαδή δεν απαιτεί χειρουργείο και γενική νάρκωση, ούτε την τοποθέτηση ενθέματος. Μπορεί να την κάνει οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να τονίσει τις καμπύλες των γλουτών της χωρίς καμία προϋπόθεση (όπως στην περίπτωση της μεταφοράς λίπους) και η επιστροφή στην καθημερινότητά της είναι άμεση. Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από μια ώρα και τα αποτελέσματα είναι άμεσα και εντυπωσιακά.