Ανεύρυσμα

Το ανεύρυσμα είναι η διόγκωση ενός σημείου κάποιου αιμοφόρου αγγείου, συνηθέστερα αρτηρίας που μπορεί να διαχωριστεί στα δύο ή να γίνει ρήξη αυτού.

Όσο μεγαλώνει η έκταση του ανευρύσματος, μεγεθύνεται και ο κίνδυνος ρήξης. Όταν συμβεί ρήξη του ανευρύσματος, το αιμοφόρο αγγείο αιμορραγεί και ο ασθενής μπορεί να καταλήξει στο θάνατο. Επίσης, στα ανευρύσματα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας θρόμβου ή εμβολής με δυσμενείς συνέπειες για τον πάσχοντα. Υπολογίζεται ότι το 1/5 των εγκεφαλικών επεισοδίων προέρχεται από ρήξη εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα εγκεφαλικά προκαλούνται από θρόμβωση σε εγκεφαλική αρτηρία, εμβολή θρόμβου ή από αιμορραγία οφειλόμενη σε ρήξη ανευρύσματος.

Βασικοί αιτιολογικοί παράγοντες δημιουργίας των ανευρυσμάτων είναι η υπέρταση (αυξημένη πίεση) σε συνδυασμό με την αθηροσκλήρωση των αρτηριών. Τα τοιχώματα των μεγάλων αρτηριών όπως η αορτή και οι μεγάλες εγκεφαλικές αρτηρίες υποχωρούν κάτω από την υψηλή πίεση και την αθηροσκλήρωση.

Κατηγορίες ανευρυσμάτων

Τα ανευρύσματα με βάση την περιοχή εντόπισής τους διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες, οι βασικότερες των οποίων είναι: Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, ανεύρυσμα αορτής, ανεύρυσμα καρδιάς, νεφρού, αρτηριακά και φλεβικά.

Συμπτώματα

Όταν το ανεύρυσμα είναι σε αρχικό στάδιο, μπορεί να μην δίνει κανένα σύμπτωμα και ο εντοπισμός του να είναι εντελώς τυχαίος. Όσο μεγαλώνει το ανεύρυσμα μπορεί να δώσει ορισμένα συμπτώματα ανάλογα και με την περιοχή εντόπισης.

Στην περίπτωση του εγκεφαλικού ανευρύσματος, τα συμπτώματα μπορεί να είναι: κούραση, διπλωπία, απώλεια ισορροπίας και αντίληψης.

Στην περίπτωση του νεφρικού ανευρύσματος, τα συμπτώματα είναι πιθανώς ο πόνος στα πλευρά, υπέρταση και η αιματουρία.

Παράγοντες κινδύνου

Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται : η ηλικία, το κάπνισμα,  η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αθηροσκλήρωση, το οικογενειακό ιστορικό, η παχυσαρκία, ο αλκοολισμός και ο διαβήτης.

Διάγνωση

Η διάγνωση του ανευρύσματος γίνεται με απεικονιστικό έλεγχο (υπέρηχο, αξονική και μαγνητική τομογραφία).

Πορεία του ανευρύσματος

Αν ένα ανεύρυσμα αφεθεί χωρίς ιατρική παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση, υπάρχει πιθανότητα να «σπάσει» και να προκαλέσει θανατηφόρα αιμορραγία ή να δίνει συμπτώματα στον ασθενή χωρίς να έχει ραγεί. Η πιθανότητα να υπάρχει ανεύρυσμα σε ένα αιμοφόρο αγγείο, το οποίο να μην αυξάνεται σε μέγεθος και να μην δώσει συμπτωματολογία στον ασθενή είναι μικρή.

 

Θεραπεία

Ο ειδικός ιατρός θα επιλέξει το σχέδιο θεραπευτικής προσέγγισης για το ανεύρυσμα, που μπορεί να είναι:

  • Η συντηρητική θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή και αλλαγή του τρόπου ζωής)
  • Η χειρουργική αντιμετώπιση (π.χ. εκτομή της αρτηρίας και αποκατάσταση με συνθετικό μόσχευμα ή η εισαγωγή stent στην αορτή μέσω καθετήρων και συρμάτων).  Η χειρουργική αντιμετώπιση συστήνεται συνήθως όταν το ανεύρυσμα ξεπερνά τα 5 εκατοστά σε μέγεθος. Σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών μπορεί να γίνει ταυτόχρονη αποκατάσταση και άλλων προβλημάτων καρδιάς με συνδυαστικές επεμβάσεις.